Wiadomości z Gliwic

Kwalifikacja wojskowa w Gliwicach. Sprawdź terminy!

  • Dodano: 2023-03-31 08:30, aktualizacja: 2023-03-31 08:46

Wydział Spraw Obywatelskich informuje, że na terenie miasta Gliwice kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 22 maja 2023 r. i potrwa do 29 czerwca 2023 r.

Obejmie ona mężczyzn zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy na terenie miasta Gliwice, którzy:

  • w bieżącym roku kalendarzowym kończą 19. rok życia – wezwania otrzyma 684 mężczyzn,
  • mają nieuregulowany stosunek do służby wojskowej – wezwania otrzyma 127 mężczyzn

oraz 

  • kobiety, które zostały wskazane przez Wojskową Komendę Uzupełnień – wezwania otrzyma 15 kobiet.

Kwalifikacja będzie przeprowadzona przy ul. Jasnej 31B.

Każda z osób podlegających kwalifikacji otrzyma indywidualne zawiadomienie ze wskazaniem dnia i godziny stawienia się.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje:

  • sprawdzenie tożsamości osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej;
  • ustalenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej – badanie lekarskie oraz psychologiczne, które przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska;
  • założenie ewidencji wojskowej i wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • jeśli posiada – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. świadectwo szkolne).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32239-12-79.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również