Wiadomości z Gliwic

Polityka społeczna Gliwic w 2022 roku. Sprawdź podsumowanie

  • Dodano: 2023-01-19 07:00, aktualizacja: 2023-01-18 23:12

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin, wsparcie kierowane do gliwickich seniorów, promocja zdrowia oraz pomoc osobom bezdomnym to najważniejsze obszary polityki społecznej naszego miasta. Czym zapisał się w jej sferze miniony rok? Zebrano najistotniejsze miejskie inicjatywy i wydarzenia AD 2022, przyczyniające się do podnoszenia jakości życia gliwiczan. 

Osoby z niepełnosprawnościami

Na starcie 2022 roku powołano pełnomocnika Prezydenta Miasta Gliwice do spraw osób z niepełnosprawnościami. Została nim Klaudia Bera, zastępczyni naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, zajmująca się zadaniami na rzecz osób niepełnosprawnych i współpracująca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wspierającymi osoby niepełnosprawne. Nadzorowała ona powstanie miejskiego portalu niepelnosprawni.gliwice.eu, uruchomionego 2 grudnia – w przeddzień Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. 

W portalu zamieszczane są aktualności z życia Gliwic dotyczące osób z niepełnosprawnościami oraz informacje przydatne rodzinom i opiekunom osób potrzebujących stałej opieki. Można tam znaleźć dane jednostek miejskich działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i opis ich działań, a także informacje o formach pomocy, np. pracy socjalnej, zasiłku pielęgnacyjnym, pomocy asystenta, opiece wytchnieniowej, środkach PFRON, specjalistycznych usługach opiekuńczych czy świadczeniach pielęgnacyjnych.

– Portal to odpowiedź na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Powstał w konsultacji z przedstawicielami tego środowiska, m.in. Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Gliwickim Forum Organizacji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nie jesteś sam”. Został dostosowany również do potrzeb osób słabo widzących – podkreśla Klaudia Bera.

W maju w Arenie Gliwice zorganizowano obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych „Gliwice Razem”. Równolegle Miasto Gliwice i Politechnika Śląska połączyły siły, by skuteczniej działać na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Towarzyszyła temu konferencja „Razem działamy na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami” służąca wymianie doświadczeń i pogłębianiu współpracy.

Miasto włączyło się także do „Programu wyrównywania różnic między regionami” celem pozyskania pieniędzy z PFRON dla organizacji pozarządowych. Pozwoli to na zakup środków transportu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Gliwice podejmują szereg działań, by osoby z różnymi ograniczeniami miały możliwość korzystania z miejskiej infrastruktury i bogatej oferty miasta, które zapewnia także zakrojoną na szeroką skalę pomoc. 

W ubiegłym roku z miejskiego budżetu przeznaczono ok. 208 tys. zł na dotacje w trybie konkursowym i małe granty, pozwalające na realizację zadań publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zorganizowano m.in. Bieg Kolorowych Skarpetek, cykl wycieczek z przewodnikiem PTTK dla osób z niepełnosprawnościami, Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe Osób z Niepełną Sprawnością – Memoriał Ryśka Pilcha, a także obchody Dnia Świadomości Autyzmu. Równolegle, korzystając ze środków zewnętrznych, kontynuowano też działania na rzecz zwiększenia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej gliwickich szkół (ZS-P nr 12 na Zatorzu i ZS-P nr 16 na Sikorniku) czy siedzib Urzędu Miejskiego. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano też kompleks nowo wybudowanego Centrum Przesiadkowego.

Praca z rodziną

Samorząd Miasta Gliwice od lat otacza szczególną troską rodziny. W ubiegłym roku udzielał wsparcia rodzinom biologicznym przeżywającym trudności, rodzicom biologicznym, którzy starają się o odzyskanie pełni praw rodzicielskich, dzieciom objętym pieczą zastępczą i rodzinom zastępczym. Na ten cel wyasygnowano z miejskiego budżetu ok. 16,9 mln zł. Miasto uruchomiło m.in. dwa kolejne rodzinne domy dziecka (RDD) – tym razem u państwa Agnieszki i Tomasza Arbaszewskich w Rudzińcu oraz Joanny i Mariusza Zalewskich w Tworogu. Pozostałe trzy RDD już działające na rzecz Gliwic to – przypomnijmy – domy państwa Ewy i Romana Witczaków w Nieborowicach, Edyty i Andrzeja Korców w Gliwicach oraz Katarzyny i Marka Pohlów w Czerwionce-Leszczynach.

W minionym roku zrodził się pomysł przejęcia zadań Centrum Pieczy Zastępczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, który poszerzy od marca br. zakres wsparcia udzielanego rodzinom. Będzie świadczył m.in. pomoc asystentów, którzy wspierają potrzebujące rodziny w rozwiązywaniu różnych codziennych problemów, także wychowawczych, i podejmują wszelkie działania zmierzające do zażegnania kryzysów występujących w rodzinie. OPS będzie też odpowiadał za tworzenie i prowadzenie rodzin zastępczych. To zadanie wymagające ogromnego zaangażowania i odpowiedniego wsparcia dla dzieci i ich opiekunów. Zajmie się również zarządzaniem domami dziecka, w tym także rodzinnymi domami dziecka, i zapewnianiem stabilnych warunków do ich funkcjonowania. 

OPS, który prowadzi już mieszkania chronione dla osób wymagających wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu, poprowadzi także takie mieszkania dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i domów dziecka. To ważne zadanie, które pozwala młodym osobom usamodzielnić się i ułatwia start w dorosłe życie. Jako gospodarz Gliwickiej Przystani 35, uruchomionej przez miasto przy ul. Warszawskiej wiosną ubiegłego roku przy wielkim wsparciu środowiska biznesowego i wolontariuszy, Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomi tam docelowo mieszkania treningowe dla najbardziej potrzebujących gliwiczan. 

Seniorzy

W ubiegłym roku drugą kadencję rozpoczęła Rada Seniorów Miasta Gliwice, której najważniejszym zadaniem jest reprezentowanie osób starszych w samorządzie.

– Gliwice inicjują rozmaite działania skierowane do seniorów naszego miasta. Zadania te realizowane są zgodnie z założeniami Programu Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021 – 2025. Ich celem jest m.in. zapewnianie seniorom możliwości aktywnego udziału w życiu społecznym oraz korzystania z różnych propozycji spędzania wolnego czasu  – oferty sportowej, kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ale także pomocowej – przypomina Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, od 3 lat pełniąca funkcję pełnomocnika prezydenta miasta ds. seniorów.

Ubiegłoroczny wrześniowy Rodzinny Piknik Seniora – z przemarszem seniorów przez ulice Gliwic, koncertami, warsztatami artystycznymi i kulinarnymi oraz konsultacjami lekarskimi – był jedną z wielu ofert integrujących gliwickich seniorów. Starsi mieszkańcy chętnie korzystali z wielu miejskich atrakcji, imprez kulturalnych czy sportowych, również tych promujących zdrowie i profilaktykę zdrowotną, przygotowywanych przez miasto dla wszystkich, niezależnie od wieku. Były też oferty kierowane specjalnie do seniorów, m.in. „Seans seniora” w kinie Amok, bezpłatne treningi nordic walking w lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej czy też usługa pomocy w naprawach drobnych usterek – „Złota rączka dla seniora”. Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszyły się kluby seniora, których w mieście jest obecnie 16, a także zajęcia i wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku (utwgliwice.wordpress.com), obchodzącego w 2022 roku jubileusz 20-lecia istnienia. 

W ramach działań na rzecz dojrzałych gliwiczan wciąż dostępny jest program bonusów „Gliwicki senior 60+ i 75+”. W ubiegłym roku łączna liczba kart uprawniających do zniżek sięgnęła poziomu 13 tysięcy. Dzięki temu programowi mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia, mogli korzystać z preferencyjnych cen wstępu na wiele wydarzeń przygotowanych przez instytucje kultury, ośrodki sportu, miejsca wypoczynku czy lokalnych przedsiębiorców.

W sferze działań pomocowych, szerokie wsparcie dla seniorów realizował w minionym roku także Ośrodek Pomocy Społecznej przyznający m.in. dofinansowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych.

Październikowa akcja bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich „Gliwicki Dzień dla Zdrowia”, pięć prelekcji z cyklu „Kawiarenka Zdrowia”, okolicznościowe miejskie audycje „Zdrowa godzina w Radiu CCM” – to działania, jakie w ubiegłym roku realizowało miasto w ramach promocji zdrowia i profilaktyki chorób przewlekłych. Ważnym wydarzeniem były październikowe obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, połączone z publikacją Poradnika Zdrowia Psychicznego „Zadbaj o swój dobrostan” (do pobrania pod adresem https://gliwice.eu/sites/default/files/news/attachments/Poradnik_zdrowia_psychicznego_.pdf) oraz miejską grą terenową „Dbaj o siebie z głową”. Temat kontynuowano w listopadzie w ramach konferencji „Iść dalej. Umacnianie i zdrowienie osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Pomoc osobom bezdomnym

Aby zapewnić odpowiednie standardy w placówkach dających schronienie osobom bezdomnym, miasto zadecydowało o budowie nowego schroniska dla bezdomnych mężczyzn. W październiku podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane przy ul. Św. Brata Alberta 63. Ich zakończenie planowane jest na maj 2024 roku. 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również