Wiadomości z Gliwic

Rowerem po mieście. W Gliwicach znów rozrośnie się infrastruktura rowerowa

  • Dodano: 2023-07-03 07:45, aktualizacja: 2023-07-02 20:44

W Gliwicach znów rozrośnie się infrastruktura przyjazna miłośnikom jazdy na jednośladach. Miasto podpisało w czerwcu umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy dwóch odcinków tras rowerowych – w śladzie kolejki wąskotorowej od ul. Łanowej do ul. Knurowskiej i od stacji Trynek do ul. Kujawskiej, a także dla ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. Słowackiego. 

To kolejny krok w celu zapewnienia rowerzystom jak najbardziej komfortowych warunków do przemieszczania się po Gliwicach. Wykonawcą każdej z dokumentacji projektowych (wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę) będzie rybnicka spółka CERTIGOS ENGINEERING. Termin realizacji zadań to maksymalnie 12 miesięcy od dat zawarcia umów. Wynikający z nich koszt usług sięga łącznie ok. 732,5 tys. zł

Obecnie rowerzyści mają do dyspozycji w Gliwicach ponad 126,5 km tras i dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Projektowane w ramach niedawno zawartych umów odcinki wydłużą tę sieć o 2,5 km komfortowych tras dla jednośladów.

Rowerowe plany dla Gliwic

Planowana trasa w śladzie kolejki wąskotorowej od ul. Łanowej do ul. Knurowskiej w Bojkowie, o długości ok. 1,5 km, ma być samodzielną, dwukierunkową drogą rowerową z betonu asfaltowego. W jej ciągu przewidziano m.in. przejazd dla jednośladów przez ul. Knurowską (wraz z sygnalizacją świetlną), w celu zapewnienia połączenia z istniejącą trasą rowerową w tym rejonie. Ponadtrzykrotnie krótszy, bo liczący ok. 430 metrów, będzie z kolei projektowany odcinek od stacji Trynek do ul. Kujawskiej (z włączeniem w istniejącą drogę pieszo-rowerową), również z bezpiecznym przejazdem dla rowerzystów, tym razem przez ul. Pszczyńską – z sygnalizacją świetlną z automatyczną detekcją ruchu.

Około 500-metrowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Różewicza, z włączeniem w już istniejące w tych rejonach trasy dla rowerów) ma być dwukierunkową drogą rowerową z betonu asfaltowego, współdzieloną z ruchem pieszych wzdłuż ul. Słowackiego i odseparowaną od niego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego. Przewidziano, że skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Zawiszy Czarnego zostanie zaprojektowane dla rowerzystów jako rondo, a ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Słowackiego powstanie kosztem jednego pasa ruchu, po południowej stronie ulicy. 

Miasto dąży do stworzenia spójnej sieci tras rowerowych, projektując kolejne odcinki, które uzupełnią już istniejące. Celem jest połączenie poszczególnych dzielnic ze śródmieściem Gliwic.

Podobnie jak przy wcześniejszych realizacjach, w ramach trwającej budowy ostatniego, ok. 2-kilometrowego odcinka obwodnicy zachodniej miasta powstanie wzdłuż niego ciąg pieszo-rowerowy i droga serwisowa. Odpowiedzialny za to zadanie Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach analizuje obecnie oferty złożone w postępowaniach na budowę tras rowerowych wzdłuż ul. Toszeckiej (na odcinku od istniejącej drogi rowerowej w rejonie McDonalda do ul. Wakacyjnej – ok. 5 km), wzdłuż ulic Strzelców Bytomskich (na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Jachtowej) i Jachtowej (połączenie z ul. Toszecką – łącznie ok. 2,9 km), przebudowę ok. 700-metrowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Mickiewicza, budowę ok. 600-metrowej trasy rowerowej łączącej ul. Jesienną z ul. Wschodnią, przebudowę kładki nad rzeką Kłodnicą w rejonie ogródków działkowych i ul. Jesiennej oraz w parku Chrobrego w rejonie ul. Kaszubskiej.

– Dbamy o rozwój infrastruktury komunikacyjnej w mieście. W miarę możliwości, tam gdzie powstają nowe drogi, aranżujemy przestrzeń w taki sposób, by znalazło się miejsce również dla rowerzystów. Rozwój spójnej sieci rowerowej łączącej różne części Gliwic to jeden z celów polityki transportowej i ekologicznej naszego miasta, wpisujący się w realizowaną od ubiegłego roku kampanię #ZieloneGliwice. Chcemy, by rower był używany przez gliwiczan nie tylko do rekreacji, ale również jako codzienny środek transportu, wydatnie przyczyniający się do spadku emisji zanieczyszczeń. Liczymy, że kolejne inwestycje samorządu w tym zakresie oraz zainicjowane już, wspólne przedsięwzięcia w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, takie jak np. planowana budowa sieci velostrad, przełożą się na wzrost zainteresowania mieszkańców tą formą przemieszczania się po Gliwicach i na obszarze całej metropolii – podkreśla Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic odpowiedzialny m.in. za rozwój infrastruktury rowerowej w mieście.

Dotychczasowe inwestycje

Na przestrzeni 3 lat w Gliwicach oddano do użytku ok. 19 km nowych dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych.
W ostatnim czasie nowe odcinki powstały m.in. wzdłuż ul. Kujawskiej (od wiaduktu A1 do mostu nad Kłodnicą), od ul. Biegusa do obwodnicy miasta oraz wzdłuż ul. Aleksandra Doby, a także na terenie Centrum Przesiadkowego przy ul. Składowej, wzdłuż ulic Jagiellońskiej, Hlubka i Piwnej oraz Kozielskiej. Jednocześnie od 2021 r. wyremontowano ok. 2,3 km tras rowerowych zlokalizowanych poza pasami drogowymi. W mieście postawiono również około 140 nowych, bezpiecznych stojaków rowerowych, 5 zadaszonych wiat na rowery, 4 stacje naprawcze i 10 zamykanych boksów rowerowych. Pożądany przez rowerzystów kontraruch, znany już z zastosowania m.in. na gliwickiej starówce i ul. Floriańskiej, a umożliwiający jazdę na rowerze w kierunku przeciwnym do obowiązującego, wdrożono m.in. na ulicach Świętokrzyskiej, Granicznej, Wilgi i Dzierżona.

Według obecnych planów, w najbliższych latach w mieście może przybyć około 26,5 km tras rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. 

Trwają już prace nad dokumentacjami projektowymi dla budowy tras rowerowych łączących Gliwice z Gierałtowicami (wzdłuż ul. Bojkowskiej, na odcinku od ul. Jeziornej do granicy miasta, długości ok. 2,9 km) i Pyskowicami (wzdłuż ul. Toszeckiej, na odcinku od ul. Wakacyjnej do granicy miasta, długości ok. 1,2 km), a także dla ok. 5-kilometrowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kłodnicy, na odcinku od ul. Orlickiego do ul. Staromiejskiej. W planach miasta znajduje się też budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską i ul. Orlickiego (ok. 250 metrów) oraz modernizacja nawierzchni trasy rowerowej na ok. 200-metrowym odcinku od ul. Zbożowej do ul. Pionierów.

To nie koniec nowych tras rowerowych

Rowerowe plany miasta obejmują też zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej – budowę drogi rowerowej po południowej stronie ul. Chorzowskiej (ok. 3 km) oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ul. Chorzowskiej (ok 1,7 km), a także budowę rowerowego połączenia ulicy Okrzei z Jodłową. Ten ostatni projektowany układ komunikacyjny pozwoli w przyszłości połączyć w dogodny sposób ciągami rowerowymi tereny wokół Cmentarza Lipowego oraz zachodnią część Parku Kultury i Wypoczynku z projektowaną infrastrukturą rowerową na ulicy Chorzowskiej oraz istniejącą na ulicy Zabrskiej. W tym celu zostanie również zaplanowana dobudowa ciągu rowerowego na ulicy Okrzei na odcinku od ul. Horsta Bienka do ul. Chorzowskiej. 

Opracowywana jest już dokumentacja projektowa dla budowy drogi rowerowej/drogi pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Biegusa do terenu zagospodarowywanego rekreacyjnie zbiornika retencyjnego. Przewidziano również m.in. stworzenie prawie kilometrowego ciągu pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Portowej, zaprojektowanie ok. 400-metrowej trasy dla rowerzystów i pieszych wzdłuż ul. Knurowskiej na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Brata Alberta oraz wzdłuż tzw. Alei Noworybnickiej (ok. 1,7 km).

W ramach prac nad uruchomieniem systemu Roweru Metropolitalnego, prowadzonych w ramach wciąż nierozstrzygniętego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię postępowania przetargowego, zaplanowano stworzenie w Gliwicach aż 91 stacji na 559 rowerów. W początkowej fazie projektu ma być ich jednak mniej (29 stacji na 175 rowerów). 

Przebieg istniejących w Gliwicach tras rowerowych oraz miejsca lokalizacji infrastruktury rowerowej (stojaki rowerowe, stacje napraw rowerów) można sprawdzić w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (msip.gliwice.eu), w Geoportalu Rowerzysty. 

Rowerem po mieście. W Gliwicach znów rozrośnie się infrastruktura rowerowa / fot. UM Gliwice

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również