Wiadomości z Gliwic

Samorządowcy debatowali w Arenie Gliwice

  • Dodano: 2021-06-22 07:00, aktualizacja: 2021-06-22 07:06

Na zaproszenie prezydenta Gliwic Adama Neumanna, członka Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 18 czerwca w Arenie Gliwice odbyło się posiedzenie Zarządu ŚZGiP.

Samorządowcy rozmawiali m.in. o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz zapowiadanym przez rząd przekazaniu realizacji programu "Rodzina 500+" Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Członkowie zarządu uzgodnili treść pisma w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, które zostało skierowane do Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. W dokumencie wystosowanym w imieniu 142 gmin i powiatów członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zwracają uwagę, że w związku z planowanym uruchomieniem z dniem 1 lipca Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) konieczne jest podjęcie przez Premiera RP pilnych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania bazy, zapobiegających potencjalnym trudnościom w jej działaniu. Na podstawie informacji uzyskanych podczas szkolenia z zakresu funkcjonowania CEEB, prowadzonego 16 czerwca przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) dla przedstawicieli gmin z województwa śląskiego, Zarząd Związku przekazał propozycje i uwagi, mające na celu usprawnienie procesu wdrażania CEEB.

W trakcie spotkania Zarząd Związku przyjął też stanowisko w sprawie zapowiadanego przez rząd przekazania realizacji programu "Rodzina 500+" Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, przewidzianego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Temat ten przedstawił Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, a zarazem zastępca Przewodniczącego Związku.

Jak czytamy w stanowisku, realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o  pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407) zajmują się jednostki samorządu terytorialnego, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w sprawach związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego wojewoda. Samorządy bardzo dobrze radzą sobie z zadaniem, które funkcjonuje już pięć lat. Wypłata przez gminy świadczenia wychowawczego praktycznie od początku przebiegała w sposób bardzo sprawny i bez zakłóceń w kolejnych latach, w których nastąpiły istotne zmiany w programie. Realizacja programu "Rodzina 500+’’ wielokrotnie wskazywana była jako wzorcowy przykład wykonywania zadań rządowych przez samorządy.

Dlatego też zdaniem samorządowców nowelizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w zakresie zmiany jednostki obsługującej program "Rodzina 500+’’ (przekazanie realizacji wypłat świadczenia opiekuńczego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), jest nieuzasadniona.

Zarząd Związku w stanowisku zwrócił również uwagę, że dokonując przedmiotowych zmian projektodawca powinien wziąć pod uwagę, iż w kontekście pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów terytorialnych, pozbawienie samorządów części środków budżetowych w postaci dotacji celowej na realizację tego zadania zleconego, spowoduje dalsze pogorszenie potencjału rozwojowego gmin (poprzez pogorszenie wskaźników pozwalających na sięganie po dodatkowe środki na przedsięwzięcia rozwojowe, jak i obowiązujący od przyszłego roku wymóg równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi).

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.