Wiadomości z Gliwic

Samorządowcy debatowali w Arenie Gliwice

  • Dodano: 2021-06-22 07:00, aktualizacja: 2021-06-22 07:06

Na zaproszenie prezydenta Gliwic Adama Neumanna, członka Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 18 czerwca w Arenie Gliwice odbyło się posiedzenie Zarządu ŚZGiP.

Samorządowcy rozmawiali m.in. o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz zapowiadanym przez rząd przekazaniu realizacji programu "Rodzina 500+" Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Członkowie zarządu uzgodnili treść pisma w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, które zostało skierowane do Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. W dokumencie wystosowanym w imieniu 142 gmin i powiatów członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zwracają uwagę, że w związku z planowanym uruchomieniem z dniem 1 lipca Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) konieczne jest podjęcie przez Premiera RP pilnych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania bazy, zapobiegających potencjalnym trudnościom w jej działaniu. Na podstawie informacji uzyskanych podczas szkolenia z zakresu funkcjonowania CEEB, prowadzonego 16 czerwca przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) dla przedstawicieli gmin z województwa śląskiego, Zarząd Związku przekazał propozycje i uwagi, mające na celu usprawnienie procesu wdrażania CEEB.

W trakcie spotkania Zarząd Związku przyjął też stanowisko w sprawie zapowiadanego przez rząd przekazania realizacji programu "Rodzina 500+" Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, przewidzianego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Temat ten przedstawił Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, a zarazem zastępca Przewodniczącego Związku.

Jak czytamy w stanowisku, realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o  pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407) zajmują się jednostki samorządu terytorialnego, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w sprawach związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego wojewoda. Samorządy bardzo dobrze radzą sobie z zadaniem, które funkcjonuje już pięć lat. Wypłata przez gminy świadczenia wychowawczego praktycznie od początku przebiegała w sposób bardzo sprawny i bez zakłóceń w kolejnych latach, w których nastąpiły istotne zmiany w programie. Realizacja programu "Rodzina 500+’’ wielokrotnie wskazywana była jako wzorcowy przykład wykonywania zadań rządowych przez samorządy.

Dlatego też zdaniem samorządowców nowelizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w zakresie zmiany jednostki obsługującej program "Rodzina 500+’’ (przekazanie realizacji wypłat świadczenia opiekuńczego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), jest nieuzasadniona.

Zarząd Związku w stanowisku zwrócił również uwagę, że dokonując przedmiotowych zmian projektodawca powinien wziąć pod uwagę, iż w kontekście pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów terytorialnych, pozbawienie samorządów części środków budżetowych w postaci dotacji celowej na realizację tego zadania zleconego, spowoduje dalsze pogorszenie potencjału rozwojowego gmin (poprzez pogorszenie wskaźników pozwalających na sięganie po dodatkowe środki na przedsięwzięcia rozwojowe, jak i obowiązujący od przyszłego roku wymóg równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi).

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.