Wiadomości z Gliwic

Sesja Rady Miasta Gliwice. Poznaj datę i harmonogram

 • Dodano: 2023-07-11 07:30, aktualizacja: 2023-07-12 07:30

W czwartek 13 lipca o godz. 15.00 w Ratuszu w Rynku rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice. 

Porządek sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 15 czerwca 2023 r.
 4. Komunikaty.
 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
 6. Projekt uchwały (druk nr 1032/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.
 7. Projekt uchwały (druk nr 1033/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok.
 8. Projekt uchwały (druk nr 1025/2023) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VIII/168/2015 Rady Miasta Gliwice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 9. Projekt uchwały (druk nr 1026/2023) w sprawie pozbawienia fragmentu ul. Sikornik zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
 10. Projekt uchwały (druk nr 1035/2023) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice.
 11. Projekt uchwały (druk nr 1031/2023) w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie dzielnicy Śródmieście w mieście Gliwice.
 12. Projekt uchwały (druk nr 1027/2023) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia na plaży znajdującej się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.
 13. Projekt uchwały (druk nr 1034/2023) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 72, obręb Kłodnica, położoną przy ul. Góry Chełmskiej w Gliwicach, stanowiącą własność Miasta Gliwice.
 14. Projekt uchwały (druk nr 1028/2023) zmieniającej uchwałę nr XLI/906/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice.
 15. Projekt uchwały (druk nr 1029/2023) w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
 16. Projekt uchwały (druk nr 1030/2023) zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 17. Projekt uchwały (druk nr 1036/2023) w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie uhonorowania 340. rocznicy odsieczy wiedeńskiej i pobytu w Gliwicach króla Jana III Sobieskiego.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
 19. Zamknięcie sesji.


Źródło: Urząd Miasta Gliwice

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również