Wiadomości z Gliwic

Ważne udogodnienie w sprawie realizacji zadań publicznych – generator eNGO

  • Dodano: 2023-07-27 12:15

Od 1 sierpnia głównym narzędziem do składania i rozliczania wszelkiego rodzaju ofert na realizację zadań publicznych w Gliwicach stanie się generator eNGO – internetowa platforma pozwalająca nie tylko na automatyczne generowanie i wypełnianie dokumentów, ale też dostosowywanie ich do aktualnych zmian prawnych. Usprawni to pracę lokalnych organizacji pozarządowych oraz Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych i wydziałów Urzędu Miejskiego.

Szybsze i łatwiejsze sporządzanie ofert lub sprawozdań 

Dzięki wprowadzanemu udogodnieniu pozarządowcom łatwiej będzie przygotować i złożyć poprawnie wypełnioną, kompletną ofertę lub sprawozdanie, generator pozwoli bowiem uniknąć błędów formalnych i rachunkowych, umożliwiając pracę nad dokumentem jednocześnie kilku członkom NGO. Dodatkowo systematyczna aktualizacja pracy systemu i jego dostosowywanie do zmian legislacyjnych pod kątem procedur czy wzorów formularzy ofertowych dadzą zainteresowanym pewność, że składane przez nich dokumenty są właściwe i aktualne.

Generator usprawni także wzajemną komunikację

Przetestowane wiosną rozwiązanie będzie obligatoryjnie stosowane przy składaniu ofert i wniosków do konkursów i naborów ogłaszanych od sierpnia oraz przy składaniu ofert pozakonkursowych w zakresie zadań określonych w ustawach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: dppiow), o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, o zdrowiu publicznym, o sporcie, a także w uchwale Rady Miasta Gliwice (nr XXXVIII/803/2013 z 7 listopada 2013 r.) w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie o dppiow. Zgłaszających oferty do konkursów i naborów ogłoszonych przed 1 sierpnia – do 31 lipca włącznie – obowiązują jednak dotychczasowe, „stare” zasady! 

Nie wiecie jeszcze, jak dokładnie to działa?

Wszystkie podmioty ubiegające się o dotację mogą uzyskać pomoc przy tworzeniu profilu organizacji oraz wypełnianiu dokumentów online w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (tel. 32/232-04-77). Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania ofert będą też każdorazowo umieszczane w ogłoszeniach konkursowych.


Źródło: Urząd Miasta Gliwice

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również