Wiadomości z Gliwic

Co grozi za nielegalne posiadanie broni palnej

 • Dodano: 2021-01-07 06:30, aktualizacja: 2021-01-07 06:35

W Polsce, prawo do posiadania broni palnej jest uregulowane szczególnie restrykcyjnymi przepisami, które należy spełnić, by takową posiadać. Oznacza to tym samym, że można być w naszym kraju właścicielem broni palnej, jednak tylko w ściśle określonych sytuacjach i przy posiadaniu odpowiedniego zezwolenia - w innym przypadku narażamy się na popełnienie przestępstwa nielegalnego posiadania broni palnej, które jest ścigane z urzędu, i za które może grozić nawet do kilku lat pozbawienia wolności. Warto zatem wiedzieć, w jakich sytuacjach można legalnie posiadać broń palną, a w jakich dopuszczamy się wyżej wspomnianego przestępstwa.

Kiedy legalnie posiadamy broń palną?

Kwestie prawne dotyczące legalnego posiadania broni palnej w Polsce reguluje ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. W jej rozumieniu, bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków, lub substancji wyzwalanej w wyniku działania materiału miotającego. Będzie to przede wszystkim broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa, jak również broń pneumatyczna, miotacze gazu obezwładniającego, a nawet kusze.

Broń palną, w rozumieniu wyżej wspomnianej ustawy, można posiadać na podstawie pozwolenia na broń. Ich wydawaniem zajmuje się komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby zainteresowanej uzyskaniem zezwolenia.

Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Aby uzyskać pozwolenie na broń, należy złożyć wniosek do właściwego organu oraz dobrze go uzasadnić. Wnioskodawca musi w szczególności wskazać, że nie stanowi on zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego, a także przedstawić ważną przyczynę posiadania broni, za którą uznaje się:

 • stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia;

 • posiadanie uprawnień do wykonywania polowania;

 • członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych;

 • członkostwo w stowarzyszeniu zajmującym się statutowo rekonstrukcjami historycznymi;

 • członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim;

 • nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia;

 • posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach, do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w tym zakresie;

Ustawa wymienia też szczegółowo rodzaje broni, jakie możemy posiadać, w zależności od tego, do jakich celów ma być ona przeznaczona (np. łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich czy ochrony osobistej). Zakres jest szeroki, jednak zabronione jest posiadanie broni szczególnie niebezpiecznej w postaci broni samoczynnej, przerobionej w taki sposób, że jej prawdziwe przeznaczenie jest ukryte, broni z tłumikiem lub takiej, której nie można wykryć przez specjalne urządzenia wykrywające, np. na lotniskach.

Nielegalne posiadanie broni – co za to grozi?

Według art. 263 § 2 Kodeksu karnego, osoba, która, bez wymaganego przez przepisy prawa zezwolenia, jest w posiadaniu broni palnej lub amunicji do niej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Brak takiego zezwolenia może skutkować wszczęciem postępowania karnego przez organy ścigania z urzędu, jeżeli tylko powezmą wiadomość o nielegalnym posiadaniu broni. Warto zauważyć też, że ustawodawca przewidział w tym przypadku tylko jeden rodzaj kary – pozbawienie wolności.

Należy jednak pamiętać o tym, że istnieją sytuacje, w których zezwolenie nie będzie potrzebne. Według ustawy o broni i amunicji nie będzie ono wymagane w przypadkach:

 • gromadzenia broni w zbiorach muzealnych;

 • używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu;

 • używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów m.in. ratowniczych;

 • dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie;

 • posiadania broni palnej niezdatnej do użytku;

 • posiadania paralizatorów elektrycznych o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA;

 • posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;

 • posiadania broni pneumatycznej;

 • posiadania broni palnej prochowej wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni;

 • posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm;

Posiadanie broni palnej – pomoc prawna

Regulacje dotyczące broni palnej są zawiłe i bardzo szczegółowe. Każdy przypadek posiadania, ubiegania się o zezwolenie czy wreszcie oskarżenia o jej nielegalne posiadanie, wymaga bardzo dobrej znajomości przepisów i odpowiedniej ich interpretacji. Dlatego też, niezbędna może okazać się pomoc profesjonalnego adwokata takiego jak adwokat Wodzisław Śląski, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu będzie w stanie rzetelnie przeprowadzić postępowanie w tym zakresie.

Materiał Partnera - Adwokat Wodzisław Śląski

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.