Wiadomości z Gliwic

Dodatek osłonowy – można składać wnioski

 • Dodano: 2022-01-18 07:00, aktualizacja: 2022-01-17 19:11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Na dopełnienie formalności jest czas od stycznia do 31 października.

Dodatek osłonowy to element krajowej tarczy antyinflacyjnej, który ma niwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności osobom o niższych dochodach. Świadczenie jest jednorazowe. O dodatek może ubiegać się każdy mieszkaniec Gliwic niezależnie od źródła ogrzewania lokalu.

Jedynym warunkiem do otrzymania dodatku osłonowego jest spełnienie kryterium dochodowego.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętny dochód (w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2018 o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza:

 • 2 100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym
 • 1 500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

ILE PIENIĘDZY DO WYPŁATY?

Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł przy założeniu, że jej dochód netto nie przekracza 2 100 zł,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł przy założeniu, że dochód netto nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 lub 1062,50 zł przy założeniu, że dochód netto nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 lub 1437,50 zł przy założeniu, że dochód netto nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

Uzyskanie wsparcia w tych wyższych kwotach, czyli np. w pierwszym przypadku 500 zł, jest uzależnione od źródła ogrzewania.

–  Większy dodatek przysługuje, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Zgodnie z przepisami o dodatku osłonowym, niezbędny jest wpis do CEEB, czyli centralnej ewidencji emisyjności budynków – wyjaśnia Beata Bonk, kierownik Działu Świadczeń OPS.

CZY MOŻNA OTRZYMAĆ DODATEK, JEŻELI DOCHÓD JEST WYŻSZY?

OPS informuje, że o dodatek osłonowy można starać się także w przypadku nieco wyższych dochodów. Obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. – Świadczenie może być przyznane przy przekroczeniu kryterium dochodowego, a wówczas dodatek osłonowy zostanie pomniejszony o kwotę, o jaką został przekroczony wskazany dochód. Minimalna kwota dodatku osłonowego, którą można przyznać wynosi 20 zł – mówi kierownik Działu Świadczeń OPS.

Na przykład, gdy dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym wynosi 2200 zł netto, to przekracza kryterium dochodowe o 100 zł. O 100 zł będzie pomniejszony dodatek osłonowy, czyli zamiast 400 zł wnioskodawca otrzyma 300 zł.  

SPRAWDZANIEM DOCHODU ZAJMIE SIĘ OPS

OPS pozyskuje elektronicznie informacje o dochodach z systemu informatycznego Ministerstwa Finansów oraz ZUS/KRUS.

W skład dochodu wchodzi:

 • dochód opodatkowany (dochód z pracy zarobkowej, renta, emerytura itp.),
 • dochód niepodlegający opodatkowaniu (np. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego, stypendia, świadczenie rodzicielskie, dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego czy należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą) – wszystkie świadczenia uznawane jako dochody nieopodatkowane wymienione są w treści pouczenia na formularzu oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym.

Dla wniosków złożonych do 31 lipca 2022 przyjmuje się dochód za 2020 rok natomiast, dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października obowiązuje dochód z roku 2021.

CZAS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW

Formularze wniosku o wypłatę dodatku osłonowego oraz potrzebnego w niektórych przypadkach oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym są dostępne na stronie internetowej www.opsgliwice.pl. Można je także otrzymać w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 9.

Wnioski można składać do 31 października 2022 r. (decyduje data wpływu do OPS):

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUA
 • osobiście pod warunkiem wcześniejszej rezerwacji terminu, umawiając się:

- przez stronę internetową OPS w zakładce UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ https://opsgliwice.pl/umow-sie-na-wizyte/

- telefonicznie pod nr telefonu: 32/335-97-14, 32/335-97-20,

 • wrzucając wniosek do urny w siedzibie Ośrodka przy ul. Górnych Wałów 9 (dokumenty do urny wrzucamy w zamkniętej kopercie).

UWAGA: wszystkie informacje podawane we wniosku o dodatek osłonowy są oświadczeniem wnioskodawcy składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

KIEDY WYPŁATA ŚWIADCZENIA?

Według wprowadzonych przepisów, wypłata dodatków osłonowych ma zostać zrealizowana w 2022 roku w dwóch ratach - do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia mają otrzymać dodatek w dwóch równych transzach – do 31 marca i do 2 grudnia 2022. Natomiast osobom, które złożą wniosek po 31 stycznia dodatek ma zostać wypłacony w pełnej wysokości do 2 grudnia 2022 r.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również