Wiadomości z Gliwic

Eksperci z całej Europy debatują w Gliwicach

  • Dodano: 2018-01-31 07:45, aktualizacja: 2018-01-30 15:20

200 przedstawicieli polskich uczelni, międzynarodowe grono ekspertów oraz przedstawiciele samorządu dyskutują w Gliwicach o wyzwaniach związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego.

W Polsce studiuje obecnie 72 tys. studentów-obcokrajowców. Dwudniowa konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce”, której partnerem jest Miasto Gliwice, poświęcona jest rozwojowi mobilności studentów i pracowników naukowych, a także promocji potencjału intelektualnego miast i regionów. Gościem specjalnym wydarzenia jest Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Najważniejsze jest, żeby weszła w życie Konstytucja dla Nauki, bo ona zdecydowanie podniesie poziom polskich uczelni, zwiększy ich umiędzynarodowienie, zachęci uczelnie żeby w większym niż do tej pory stopniu otwierały się na wykładowców zagranicznych, a polskich naukowców zachęci to częstszego publikowania w prestiżowych czasopismach międzynarodowych – mówił wczoraj Jarosław Gowin.

Zwielokrotnienie liczby studentów zagranicznych to realizowane marzenie władz polskich uczelni. Politechnika Śląska od dłuższego czasu podejmuje szereg działań, mających zachęcić obcokrajowców do studiowania w Polsce.

W debacie  na temat koncepcji wspólnych działań uczelni, biznesu i samorządów wzięli udział m.in.:  prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, zastępca prezydenta Gliwic, Adam Neumann, Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Jarosław Czaja, prezes Future Processing - gliwickiej firmy z powodzeniem działającej w obszarze nowoczesnych technologii.

W tej chwili mamy 13 kursów w pełnym cyklu kształcenia na pierwszym i drugim stopniu. Na wydziałach wprowadzamy dwujęzyczny system oznakowania. Ponadto na każdym wydziale zorganizowaliśmy punkt informacyjny dla studentów i pracowników naukowych, których również chcemy pozyskać – przekonywał prof. dr hab. inż Arkadiusz Mężyk, rektor gliwickiej uczelni.  - Jako uczelnia znajdująca się w sąsiedztwie  zakładów przemysłowych mamy ogromny potencjał i nie chcemy go zmarnować – dodał.   

Przy wyborze uniwersytetu kluczową rolę odgrywa nie tylko poziom kształcenia, ale też  oferta będąca wynikiem wspólnych działań uczelni, biznesu i samorządu.

Z wielkim zainteresowaniem odnosimy się do tej inicjatywy Politechniki Śląskiej i uczestniczymy w konferencji jako partner. W gliwickim przemyśle, w gliwickiej strefie ekonomicznej wciąż potrzebni są pracownicy, dobrze wykształceni inżynierowie. Jeżeli studenci zagraniczni będą studiować w Gliwicach, to być może w Gliwicach zostaną. Chcemy ich do tego zachęcać dobrą ofertą miasta w zakresie spędzania czasu wolnego, w zakresie usług, dobrą ofertą oświatową dla dzieci i nade wszystko dobrą współpracą z przemysłem. Dzięki temu Gliwice będą kontynuować ten rozwój cywilizacyjny, który rozpoczęliśmy ponad 20 lat temu – mówił Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic.

Organizatorem konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2018” jest Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" i Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.      

Program konferencji dostępny jest tutaj: http://www.studyinpoland.pl/konferencja2018/program         


Fot. M. Tarnowska/ UM Gliwice

Fot. M.Tarnowska/UM Gliwice

Fot. M.Tarnowska/UM Gliwice

Fot. M. Tarnowska/UM Gliwice

Fot. M. Tarnowska/ UM Gliwice

Fot. M.Tarnowska/UM Gliwice

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.