Wiadomości z Gliwic

Gliwicka Inicjatywa Lokalna. Ruszają konsultacje

  • Dodano: 2021-01-25 07:00, aktualizacja: 2021-01-24 16:03

Prezydent Gliwic ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Konsultacje skierowane są do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rad Dzielnic. Odbędą się w terminie od 22 stycznia do 5 lutego.

W tym czasie zbierane będą uwagi lub opinie do projektu uchwały Rady Miasta, zmieniającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Propozycja zmiany uchwały w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej jest wynikiem doświadczeń zebranych z ponadrocznego funkcjonowania w obiegu prawnym dotychczasowej regulacji. Rozwiązania zaproponowane w projekcie uchwały uwzględniają wymogi ustawowe i są komplementarne wobec innych stosowanych w mieście rozwiązań w zakresie partycypacji społecznej.

Szczegóły dotyczące zasad przeprowadzenia konsultacji oraz proponowany projekt uchwały Rady Miasta można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce Gliwicka Inicjatywa Lokalna, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w siedzibach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych i na stronie internetowej www.gcop.gliwice.pl.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.