Wiadomości z Gliwic

Kompromis w kwestii gliwickiej starówki. Dowiedz się więcej

  • Dodano: 2023-06-16 06:45, aktualizacja: 2023-06-15 21:24

Jak pogodzić oczekiwania różnych grup mieszkańców związane z ruchem samochodowym i parkowaniem w historycznym sercu Gliwic?

Pomocne w wypracowaniu najbardziej optymalnego rozstrzygnięcia były wiosenne konsultacje społeczne i kwietniowa debata z udziałem gliwiczan i przedsiębiorców. Po kompleksowej, długotrwałej analizie głosów i petycji, prezydent Gliwic Adam Neumann ogłosił na czerwcowej sesji Rady Miasta decyzje odnośnie kształtu Strefy Ograniczonej Dostępności na starówce.

Podczas kwietniowych konsultacji społecznych dotyczących propozycji dalszego ograniczania ruchu samochodowego na gliwickiej starówce (do ringu ulic Górnych i Dolnych Wałów) swoje opinie mogli wyrazić jej mieszkańcy, gliwiczanie z pozostałych rejonów miasta oraz przedsiębiorcy z obrębu starówki. W sumie w konsultacjach udział wzięło 2487 osób. Zdania na temat dalszego ograniczania ruchu w tej części Gliwic były podzielone. Około 40% głosów w każdej z grup osób biorących udział w ankietach nie poparło zmian w kształcie zaproponowanym przez miasto, uważając że rozwiązania wprowadzone do tej pory są wystarczające. Jednocześnie blisko 30% osób głosujących w ankietach skierowanych do mieszkańców opowiedziało się za zaproponowanym kształtem Strefy Ograniczonej Dostępności. Z kolei na kwietniowym spotkaniu z prezydentem Gliwic Adamem Neumannem i jego zastępcą Mariuszem Śpiewokiem dominowały głosy mieszkańców starówki i przedsiębiorców z tego obszaru, sprzeciwiające się zaproponowanemu przez miasto rozwiązaniu.

Koniecznie zmiany

Po wnikliwej analizie głosów i petycji, szanując wolę większości mieszkańców oraz przedsiębiorców, prezydent Gliwic zadecydował o wprowadzeniu na starówce kompromisowego rozwiązania. Istniejąca tam Strefa Ograniczonej Dostępności zostanie utrzymana w niezmienionym kształcie, ale ze zmienionymi zasadami. 
W odpowiedzi na potrzeby sygnalizowane przez mieszkańców i przedsiębiorców ze starówki, do regulaminu istniejącej Strefy Ograniczonej Dostępności mają zostać wprowadzone w tym roku zmiany, wydłużające czas na realizację dostaw towarów (obecnie jest to możliwe w godz. 6.00–10.00, a po zmianach czas na dostawy zostanie wydłużony do godz. 12.00) i dopuszczające wjazd taksówek na teren strefy SOD. Ruch samochodowy, pieszy i rowerowy w obrębie starówki oraz potrzeby jej mieszkańców i przedsiębiorców będą w dalszym ciągu analizowane. Rozważane jest ewentualne ograniczenie ruchu na jednej ulicy poza obecną strefą SOD – chodzi o ul. Bednarską, która stanowi uczęszczaną drogę przejazdu przez starówkę, a część jej mieszkańców sygnalizowało uciążliwości z tym związane.

Zasadami obowiązującymi w Strefie Ograniczonej Dostępności zostanie objęta ulica Siemińskiego. Jej mieszkańcom ma przysługiwać nowy identyfikator S, który będzie wydawany przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.
Zasady funkcjonowania strefy SOD w tej części Gliwic będą analogiczne jak na ulicach objętych Strefą Ograniczonego Dostępu na starówce. Obejmą one: dojazd mieszkańców ul. Siemińskiego do parkingów umiejscowionych poza ciągiem drogi, wjazd na ul. Siemińskiego pojazdów z identyfikatorem S (do 15 minut), pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami, rowerów, urządzeń transportu osobistego, hulajnóg elektrycznych, motorowerów elektrycznych, służb miejskich, firm ochroniarskich w czasie pełnienia obowiązków, dostawców towarów oraz taksówek.

Dodatkowo, ze względu na aktualne przepisy prawa i konieczność wyznaczenia miejsc do parkowania oznakowaniem poziomym, na gliwickiej starówce zmniejszy się liczba miejsc parkingowych. Pozwoli to jednak uporządkować przestrzeń starego miasta i zapobiec jej „zastawianiu” przez samochody. 

Skala zmian sięga kilkudziesięciu miejsc parkingowych – po reorganizacji ich liczba, z dotychczasowych 283 (nie licząc pl. Inwalidów Wojennych, ul. Kościelnej oraz miejsc postoju do 15 minut w istniejącej już Strefie Ograniczonej Dostępności), ma wynosić 197. Konieczność ich wprowadzenia wynika z przepisów prawa potwierdzonych wyrokami sądów. Miejsca parkingowe w strefie płatnego parkowania muszą być oznaczane również znakami poziomymi (liniami na jezdni) oraz muszą być wyznaczane w bezpiecznej odległości od skrzyżowań. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach przez lata skłaniał się do innej interpretacji przepisów, chcąc uniknąć malowania linii na granitowych jezdniach starówki. Wyroki postępowań sądowych oraz wskazania policji sprawiają jednak, że zmiany będą musiały zostać wprowadzone. Podobnie dzieje się w innych miastach, a dla porównania, w prowadzonych aktualnie w Katowicach pracach nad rozszerzeniem strefy płatnego parkowania, do likwidacji przeznaczono od 1,5 tys. do 2 tys. miejsc parkingowych w centrum.

Prace nad projektem zmiany organizacji ruchu uwzględniającym docelowe miejsca parkingowe na gliwickiej starówce trwają – prowadzi je Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również