Wiadomości z Gliwic

Miasto i NGOsy. WspółpracujeMY w Gliwicach

  • Dodano: 2023-05-11 07:00, aktualizacja: 2023-05-10 21:58

W Gliwicach zarejestrowanych jest obecnie przeszło 800 organizacji pozarządowych prowadzących różnorodne działania na rzecz mieszkańców. Na ich realizację, w ramach współpracy z miastem, otrzymały one w ubiegłym roku niemal 38,5 mln zł. Zaangażowanie NGOsów w niesienie wsparcia dla potrzebujących było też widoczne po napaści Rosji na Ukrainę i napływie do Gliwic uchodźców zza wschodniej granicy.

Na ubiegłoroczną kwotę prawie 38,5 mln zł na rzecz organizacji pozarządowych złożyły się zarówno miejskie dotacje, jak i środki, za które Miasto Gliwice „kupowało” od organizacji pozarządowych różne usługi społeczne. Największą część niebagatelnej sumy stanowiły dotacje oświatowe (przeszło 16 mln zł) oraz środki przyznane na działania w sferze sportu i kultury fizycznej (przeszło 13 mln zł). Ponad 3 mln zł przekazano na zadania ze sfery pomocy społecznej. W zakresie działań w sferze kultury ważnym interesariuszem dla organizacji było Centrum Kultury Victoria.

Przekazane pieniądze wykorzystywane były na różne cele, m.in. prowadzenie placówek oświatowych, organizację wydarzeń kulturalnych czy udział w rozgrywkach ligowych w wybranych dyscyplinach sportowych. NGOsy realizowały też działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i niosły szerokie wsparcie uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

– 2022 to kolejny trudny rok – przed organizacjami pozarządowymi i miastem pojawiły się nowe nieoczekiwane wyzwania, ale dzięki owocnej współpracy udało się nam im sprostać. Ponadto kontynuowane były znane od wielu lat projekty oraz nie zabrakło nowych inicjatyw. Wszystkie działania stowarzyszeń i fundacji są wysoko cenione. Cieszę się, że w Gliwicach jest tak wiele prężnie działających organizacji. Dziękuję za kolejny rok dobrej współpracy! – mówi zastępczyni prezydenta Gliwic Ewa Weber.

Działalność Centrum 3.0

Pozafinansowe formy współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi opierały się głównie na działalności Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych. To jednostka organizacyjna wspierająca NGOsy, grupy nieformalne, społeczników i wolontariuszy działających na rzecz mieszkańców.

– W ubiegłym roku pracownicy Centrum 3.0 na bieżąco doradzali w zakresie zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Na bieżąco prowadzili też działania na rzecz młodzieży i seniorów oraz wsparcia wolontariatu – zwraca uwagę Marta Kryś, dyrektor GODS.

W minionym roku GODS zawarł z NGOsami 230 porozumień o współpracy. Dzięki temu organizacje mogły korzystać z infrastruktury Centrum 3.0 (m.in. sal na spotkania) oraz możliwości wskazania go jako miejsca swojej siedziby i adresu korespondencyjnego. Centrum 3.0 wspierało również organizacje w zakresie promocji i prowadziło kampanię zachęcającą do przekazywanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). 

Istotnym wydarzeniem ubiegłego roku było uruchomienie elektronicznej Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej „DecydujMY! Razem”, za pośrednictwem której prowadzone są w mieście konsultacje społeczne. GODS zorganizował też m.in. Dzień Wolontariusza, Forum Młodych Pomysłów, Akademię Aktywności Seniorów czy Forum Lokalnych Liderów Społecznych.

Zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, Miejska Rady Działalności Pożytku Publicznego 
W 2022 roku w Gliwicach funkcjonowało kilka ciał konsultacyjno-doradczych złożonych m.in. z przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych i Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Przede wszystkim działała Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Funkcjonowała ponadto Rada Sportu Miasta Gliwice, Rada Seniorów Miasta Gliwice, Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach oraz Zespół branżowy ds. kultury. Na uwagę zasługuje również działalność Gliwickiego Forum Organizacji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nie jesteś sam”. Omówienie ich prac znajduje się w sprawozdaniu i Programie Współpracy na 2023 rok.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również