Wiadomości z Gliwic

Miasto i spółdzielnie. Razem lepiej!

  • Dodano: 2021-07-05 07:00, aktualizacja: 2021-07-03 21:55

Kojarzona niemal wyłącznie z czasami powojennymi, a w istocie dużo starsza, bo ponadstuletnia historia polskiej spółdzielczości mieszkaniowej idealnie wpisuje się w samorządność i różne formy obywatelskiej aktywności.

1 lipca – w Dniu Spółdzielczości – o wspólnych, kreatywnych, odpowiedzialnych i odpowiadających potrzebom mieszkańców działaniach, możliwych do realizacji w ramach GLIWICKIEJ INICJATYWY LOKALNEJ, rozmawiali w Ratuszu prezydent Gliwic Adam Neumann, zastępca prezydenta Mariusz Śpiewok, dyrektor Centrum 3.0 Marta Kryś oraz prezesi i reprezentanci 20 obchodzących swoje święto spółdzielni mieszkaniowych w naszym mieście.

– W tym roku mija 30 lat od podziału Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i utworzenia większości gliwickich spółdzielni. Dzisiejszy Dzień Spółdzielczości jest okazją do podsumowania i upamiętnienia Państwa wieloletniej pracy – podkreślił, otwierając spotkanie w Ratuszu, prezydent Gliwic Adam Neumann.

W ręce zaproszonych gości trafiły listy gratulacyjne z wyrazami uznania władz miasta.

– Nie do przecenienia jest rola, jaką pełnią spółdzielnie, skutecznie i efektywnie zarządzając obszernym zasobem mieszkaniowym, którego rewitalizacja stała się jednym z pierwszych i głównych Państwa zadań. Równie istotnym był proces odbudowywania zaufania do spółdzielczości w Polsce po latach komunizmu, w których to spółdzielczość była w całości podporządkowana polityce państwa. Spółdzielnie mieszkaniowe, mające obecnie w pełni samorządny charakter, pełnią także istotną funkcję integrującą społeczności ich mieszkańców. Jest to Państwa niewątpliwy sukces – zapewnił w listach gratulacyjnych Adam Neumann.

Czwartkowe spotkanie w Ratuszu posłużyło również przedstawieniu spółdzielcom możliwości zaangażowania się w GLIWICKĄ INICJATYWĘ LOKALNĄ (GIL).

– Ogromnie cenimy dotychczasową współpracę ze spółdzielniami w poszczególnych częściach Gliwic. Komfort i jakość życia, jakie tworzycie Państwo dla mieszkańców w swoim otoczeniu, są dla nas bardzo ważne – mówił zaproszonym zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok. – Chcemy tę współpracę pogłębić w ramach dość restrykcyjnych przepisów prawnych i nadać jej nowy wymiar. Wykorzystajmy do tego formułę inicjatywy lokalnej – podkreślił Mariusz Śpiewok.

Na czym polega inicjatywa lokalna?

W dużym skrócie oznacza wspólne realizowanie przez wnioskodawcę i miasto działań na rzecz społeczności lokalnej. Na wsparcie takich zadań w 2022 roku prezydent Gliwic przewidział 1,67 mln zł. Kwota ta ma zostać rozdysponowana w ramach 7 pul obejmujących różne typy zadań, z których najwyżej wycenione są inwestycyjne (1,5 mln zł) i te z zakresu ochrony przyrody (50 tys. zł). Co istotne – w ramach inicjatywy lokalnej wnioskujący nie tylko składają wniosek dotyczący konkretnego przedsięwzięcia, ale również deklarują i biorą udział w jego realizacji oraz odpowiadają za przyjęte zobowiązania. To odróżnia ją od innych form partycypacji, takich jak np. budżet obywatelski, gdzie udział wnioskujących kończy się na zgłoszeniu pomysłu.

Do aktywnego włączania się spółdzielni mieszkaniowych w realizację GIL zachęcała zgromadzonych Marta Kryś, dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych.

– Im większe będzie Państwa zaangażowanie w dany projekt, tym większe będą szanse na jego realizację zgodnie z Państwa oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców. Zaangażować się w GIL można na dwa sposoby. Albo spółdzielnia tylko popiera mieszkańca chcącego zgłosić inicjatywę i zrealizować ją na spółdzielczym terenie, składając oświadczenie o utrzymaniu trwałości efektów przez co najmniej 3 lata, albo wchodzi w rolę partnera mieszkańca i zarazem strony umowy z miastem, wnosząc oprócz wspomnianego oświadczenia również wkład w realizację inicjatywy. Można w takim przypadku zadeklarować świadczenie pracy społecznej (np. porządkowanie terenu, montaż urządzeń), świadczenie rzeczowe (np. sadzonki roślin, sprzęty) lub konkretny wkład finansowy – mówiła Marta Kryś.

Szansę na zakwalifikowanie do realizacji w 2022 roku (i w kolejnych latach dla zadań wieloletnich) mają wnioski zgłoszone do GIL do 6 września. Przed ich złożeniem warto skontaktować się z Centrum 3.0, które pomoże w ich przygotowaniu (tel. 665-009-140, 32/238-24-55).

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.