Wiadomości z Gliwic

Policjanci przybyli na czas i uratowali kobietę z rąk oprawcy

  • Dodano: 2019-06-04 10:00

W ostatnim momencie funkcjonariusze wybili szybę w oknie i wskoczyli do pomieszczenia, w którym mąż bił leżącą na podłodze żonę. Jak się okazuje, kobieta znosiła przemoc od wielu lat.

Policjanci z II komisariatu zostali wysłani na interwencję w rejon Żernik. Na posesji słychać było głośne krzyki. Gdy stróże prawa zajrzeli przez okno, zauważyli mężczyznę, który bił i przyduszał leżącą kobietę. Nie zastanawiając się, mundurowi wybili szybę pałką, wskoczyli przez okno do pomieszczenia i obezwładnili agresora.

Zatrzymany to 42-latek, który, jak się okazało, od 12 lat znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną

Nietrzeźwy gliwiczanin trafił do policyjnego aresztu, a teraz o jego losach zdecyduje prokurator. Policjanci założyli rodzinie tzw. niebieską kartę.

PRZEMOC W RODZINIE TO PRZESTĘPSTWO! POWSTRZYMAJ JĄ!

Policjanci apelują do ofiar przemocy domowej: nie bójcie się, proście o pomoc odpowiednie służby, zawiadamiajcie o dziejącej się wam krzywdzie.

Przemoc w rodzinie – jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie czy zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób (członków rodziny i innych zamieszkujących wspólnie albo gospodarujących), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Przemoc przybiera różny charakter: fizyczny, psychiczny, seksualny, ekonomiczny, polegający na zaniedbywaniu lub izolowaniu. Zjawisko może trwać kilka, a nawet kilkanaście lat, gdyż ofiary często żywią nadzieję, że sprawca się zmieni. Zatrzymanie przemocy jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego udzielenia pomocy ofiarom.

Gdy policja otrzyma zawiadomienie o tym przestępstwie, ściganie następuje z urzędu. Inne często występujące przestępstwa popełniane w rodzinie, z którymi podczas służby stykają się policjanci, to: zgwałcenie, zmuszanie do określonych zachowań, uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, kradzież na rzecz osoby najbliższej, naruszenie nietykalności cielesnej, uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki.

Podejmowanie interwencji odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

Procedura Niebieskiej Karty obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Przedstawiciele tych podmiotów realizują procedurę na podstawie zasady współpracy w ramach zespołu interdyscyplinarnego, działającego przy miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej.
Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza Niebieskiej Karty w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka tejże rodziny czy osobę będącą świadkiem przemocy.

INTERWENCJA POLICJI PODEJMOWANA W SYTUACJI PRZEMOCY W RODZINIE

W większości przypadków to policjant jest pierwszą osobą z zewnątrz, otrzymującą sygnał o przemocy w rodzinie. O potrzebie interwencji mogą poinformować stróżów prawa osobiście bądź telefonicznie ofiary przemocy lub świadkowie, np. sąsiedzi, inni domownicy, znajomi rodziny.

Dyżurny policji, przyjmujący zgłoszenie, skieruje we wskazane miejsce funkcjonariuszy, którzy zainterweniują wobec sprawców, a także udzielą pomocy i informacji ofiarom. Na miejscu interwencji, w trakcie rozmowy z domownikami, policjant uzyska możliwie pełną informację o zdarzeniu: ustali tożsamość uczestników konfliktu, przeprowadzi wywiad z osobą powiadamiającą, rozpozna zaistniałą sytuację i jej przyczyny, poinformuje uczestników konfliktu o dalszych czynnościach podejmowanych w ich sprawie.

Mundurowi interweniujący w rodzinie, w której dochodzi do przemocy, wypełnią formularz Niebieskiej Karty i wręczą jego część (kartę B) ofierze. Jeżeli na miejscu interwencji nie będzie warunków umożliwiających wypełnienie formularza, policjanci wypełnią go po powrocie do swojej jednostki. Poinformują też uczestników konfliktu, że odwiedzi ich dzielnicowy, w celu sprawdzenia bezpieczeństwa i monitorowania sytuacji całej rodziny.
Od tej pory rodzina objęta procedurą Niebieskiej Karty otoczona będzie stałą opieką policjantów, którzy składając systematyczne wizyty w domach, skontrolują stan bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawców.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC

  • 801 12 00 02 – numer telefonu interwencyjno-informacyjnego, pod który mogą dzwonić osoby oczekujące pomocy, pokrzywdzone przestępstwem w rodzinie.
  • Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info
  • Porady prawne: 0 22 666 28 50 (poniedziałki i piątki w godz. 17.00-21.00

Instytucje współpracujące z policją w zakresie pomocy ofiarom przemocy rodzinnej w naszym rejonie:

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również