Gliwice - portal miejski mojeGliwice.pl

Wiadomości z Gliwic

Uwaga! Zmiana w obsłudze klientów Urzędu Stanu Cywilnego

 • Dodano: 2020-10-22 06:30, aktualizacja: 2020-10-21 21:39

Do odwołania Urząd Stanu Cywilnego pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta, z wyjątkiem rejestracji zgonów.

Dokumenty można składać w Biurze Podawczym (wejście od strony ul. Wyszyńskiego) oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

 • Wnioski o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego można składać w Biurze Podawczym lub przez e-PUAP.
 • Rejestracja noworodków odbywa się przez zgłoszenie za pośrednictwem e-PUAP.
 • W sytuacji konieczności uznania ojcostwa wizyta w USC Gliwice jest możliwa po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie lub e-mailowo.
 • W sprawach związanych z zawarciem małżeństwa wizyta w USC Gliwice jest możliwa po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie lub e-mailowo.

UWAGA! Od 23 października br. dopuszczalna liczba gości na ślubie w ratuszu  to 10 osób, czyli zawierający małżeństwo, dwóch świadków, urzędnik i 10 gości razem 15 osób.

Jednocześnie informujemy, że w następujących sprawach można zwracać się do dowolnego Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju (nie obowiązują przepisy o właściwości miejscowej):

 1. uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego sporządzonego  w latach 2015–2020,
 2. uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym,
 3. uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
 4. uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego,
 5. złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
 6. wniesienie wniosku o zmianę imienia i nazwiska
 7. wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
 8. zawarcie związku małżeńskiego (ślub cywilny)

Szczegółowe zasady obsługi klienta przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego znajdują się pod adresem https://bip.gliwice.eu/zasady-obslugi-w-poszczegolnych-wydzialach.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.