Wiadomości z Gliwic

Warto wiedzieć! Zmiany w regulaminach ekodopłat

  • Dodano: 2021-11-25 06:45, aktualizacja: 2021-11-25 06:59

Od niemal ćwierćwiecza Gliwice wspierają mieszkańców w inwestycjach zmiany systemów grzewczych na ekologiczne.

W ramach dotacji z miejskiego budżetu, od 1997 roku do końca 2020 roku dofinansowano na kwotę około 23 mln zł niemal 8,3 tys. wniosków w zakresie prywatnych systemów grzewczych. Obejmowały one zarówno likwidację przestarzałych kotłów, pieców, pieców kaflowych i kuchennych w blisko 9 tys. mieszkań, jak i instalację pomp ciepła, niskoemisyjnych kotłów biomasowych oraz kolektorów solarnych. W odpowiedzi na niesłabnące zainteresowanie ekodopłatami, na listopadowej sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę uzupełniającą i poszerzającą niektóre aspekty obowiązujących regulaminów.

W regulaminie przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych, oprócz kilku doprecyzowań zapisów, rozszerzono zakres kosztów kwalifikowanych o koszty demontażu instalacji grzewczych nieekologicznych oraz – co bardzo istotne – o koszty instalacji ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo, m.in. w związku z wielokrotnymi zapytaniami gliwiczan, którzy w ramach podłączania budynków do PEC-u również ponieśli ze swojej strony koszty finansowe (na instalację centralnego ogrzewania w mieszkaniu), dopuszczono objęcie danego lokalu mieszkalnego dwoma wnioskami – z zastrzeżeniem, że jeden z nich składa mieszkaniec, drugi natomiast wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, a ich zakresy nie pokrywają się. Maksymalna kwota dofinansowania (do 6 tys. zł na jeden lokal) nie zmienia się.

– Ważna zmiana w drugim z regulaminów, dotyczącym przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na pokrycie kosztów wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), wynika z konieczności zniesienia limitów przyznawania dotacji do pomp ciepła – podkreśla Agnieszka Setnik, naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Do tej pory roczny limit przyznawania dofinansowań wynosił 15 pomp ciepła. Zniesiono go ze względu na dużą liczbę tegorocznych wniosków, przekraczających limit na lata 2021–2022.

Uchwała zmieniająca regulaminy ekodopłat podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. Wyjątkiem jest zapis o zniesieniu limitu przyznawania dotacji dla pomp ciepła (§1 ust. 2 pkt 2), który zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.