Wiadomości z Gliwic

Ważne dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobków dotowanych przez miasto!

  • Dodano: 2022-01-05 09:00

W momencie, gdy weszła już w życie ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym (przewidująca dofinansowania z ZUS do opłat wnoszonych za pobyt w maluchów w placówkach opiekuńczych – żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennych opiekunów), warto zwrócić uwagę, czy nasz żłobek nie wprowadza nieuczciwych praktyk i nie próbuje pobierać od nas kwot wyższych niż zadeklarowane w ofercie!

O każdej takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach (zd@um.gliwice.pl).

Z wysokością maksymalnej opłaty pobieranej od rodziców bądź opiekunów dzieci w żłobkach niepublicznych dotowanych przez Miasto Gliwice można zapoznać się na stronie bip.gliwice.eu w zakładce Zdrowie i Sprawy Społeczne/Opieka nad dziećmi do lat 3/Wykaz placówek dotowanych z budżetu Miasta wraz z wysokością miesięcznej dotacji na dziecko.

Czym jest rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)?

To państwowe wsparcie kierowane do rodzin mających na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym malcem w wieku między 12. a 36. miesiącem życia. Rodzice mogą otrzymać po 500 zł miesięcznie (przez dwa lata) lub po 1000 zł miesięcznie (przez rok) na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w tej kategorii wiekowej. RKO może wynieść maksymalnie 12 tys. zł.

Rodzice dzieci, na które nie zostanie przyznany RKO (czyli: dzieci pierwszych i jedynych w rodzinie; dzieci pierwszych z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte RKO; wszystkich dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12. miesiąca oraz tych, które przekroczyły 36. miesiąc życia) będą mogli otrzymać specjalne dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Wysokość tego dofinansowania to co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Dofinansowanie będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzica dochód. Realizacja dofinansowania, tj. prowadzenie postępowania w sprawie jego przyznania i wypłaty, należeć będzie, tak jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego, do ZUS.

UWAGA! Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania od 1 kwietnia br. będzie składać do ZUS rodzic. Jeżeli złoży on dokumenty w terminie 1 kwietnia – 31 maja, to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.