Wiadomości z Gliwic

Wotum zaufania i prezydenckie absolutorium

  • Dodano: 2021-06-21 06:30, aktualizacja: 2021-06-20 22:06

Podczas wczorajszej, zdalnej sesji Rady Miasta Gliwice radni udzielili prezydentowi Gliwic wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podczas sesji Rady Miasta, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu, radni przeprowadzają również głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania, na podstawie Raportu o stanie miasta. Taki raport przedstawiany jest radnym co roku, do 31 maja.

– Otrzymany przez Radę dokument za 2020 rok jest obszerniejszy od tego typu opracowań za lata poprzednie, ponieważ uwzględnia spectrum działań prezydenta Gliwic w walce z pandemią COVID-19. Myślę, że przedstawione Państwu dane są dowodem na bardzo dobry kierunek rozwoju tego miasta. Po raz pierwszy zmieniło nam się np. saldo migracji – jest dodatnie, co oznacza zmniejszenie odpływu mieszkańców poza granice miasta. Zmniejszyły się również wszystkie te wskaźniki, które mogłyby sygnalizować negatywne trendy. Raport przedstawia miasto dobrze i konsekwentnie zarządzane, przygotowane na nagłe zmiany, obrazuje również pracę prezydenta, który właściwie wywiązuje się ze swoich obowiązków ustawowych – mówił podczas sesji zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok.

Opinię tę podzieliły wszystkie komisje RM i większość klubów radnych. Wotum zaufania zostało prezydentowi miasta udzielone w stosunku 17 głosów „za” przy 8 głosach wstrzymujących się.

Absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r. gliwiccy radni udzielili prezydentowi w stosunku 23 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się.

Sposób gospodarowania miejskimi pieniędzmi co roku poddawany jest, zgodnie z przepisami, kilkuetapowej kontroli. Prezydent miasta przedstawia sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu miejskim radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO). Oceny RIO i komisji stałych Rady Miasta trafiają następnie do Komisji Rewizyjnej RM. Na tej podstawie jej członkowie przygotowują wniosek o udzielenie lub nieudzielenie prezydentowi miasta absolutorium. Zanim zostanie on poddany pod głosowanie radnych, jeszcze raz akceptuje go RIO.

– Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, opiniami komisji stałych Rady Miasta na jego temat, ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na temat sprawozdania, a także po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Miasta, Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Gliwice za 2020 r. – uzasadniał przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Zbigniew Wygoda.

W ramach podsumowań minionego roku prezydent Gliwic Adam Neumann dziękował zwłaszcza służbom medycznym i wszystkim, którzy włączyli się walkę z pandemią COVID-19.

– Bez wątpienia 2020 rok był specyficzny. Nigdy w 30-letniej historii polskiego samorządu nie mieliśmy do czynienia z takim zagrożeniem epidemiologicznym i z takim ukierunkowaniem działalności urzędu i prezydenta miasta. Działaliśmy w warunkach szczególnych, przy licznych ograniczeniach. Nasze starania przyniosły efekty. W 2020 roku udało się wykonywać wszystkie zadania miasta, do których jest powołane, w zasadzie na równie wysokim poziomie jak w latach poprzednich. W sposób istotny wspomogliśmy krajowy system szpitalnictwa. Dzięki niebywałej sprawności i aktywności Szpitala Miejskiego nr 4, docenianej zarówno przez mieszkańców, jak i przez wojewodę śląskiego, uruchomiliśmy w kwietniu ubiegłego roku, jako jedni z pierwszych w kraju, szpital dedykowany wyłącznie chorobom związanym z COVID-19. Co więcej, w ciągu kilkunastu dni z budynku szpitalnego przy ul. Zygmunta Starego udało nam się przenieść do sąsiadującej z nim, sprawnie i szybko wyremontowanej dawnej siedziby domu dziecka, przychodnie lecznictwa otwartego. Gdy przyszedł czas szczepień, to znów byliśmy jednymi z najlepszych w kraju, błyskawicznie uruchamiając znakomicie działający, masowy punkt szczepień na lodowisku Tafla. Tu należą się wielkie podziękowania dla służb medycznych działających w ramach Szpitala Miejskiego nr 4, podobnie zresztą jak dla wszystkich osób i instytucji, dzięki którym przetrwaliśmy ten trudny rok 2020. Dziękuję wszystkim, którzy przyłączyli się do walki z pandemią. Państwu zawdzięczamy, że te miesiące przebiegały – i nadal przebiegają – bez żadnych uchybień i nieprawidłowości w działalności miasta. Jak pokazał skarbnik, stan miasta i jego sytuacja ekonomiczna są wciąż bardzo dobre – i to pomimo ograniczeń wynikających z coraz gorszego dotowania samorządu z poziomu centralnego. Ograniczana jest nasza podstawowa baza podatkowa, bo ulgi w podatku PIT czy podnoszenie kwoty wolnej niestety wprost odbijają się na finansach naszego miasta. Niemniej jednak zachowaliśmy dobrą sytuację ekonomiczną, zdolność kredytową i możemy z pewnym optymizmem patrzeć w przyszłość. Możemy dalej myśleć o realizowaniu ambitnych zamierzeń, w tym tych największych, inwestycyjnych, i tutaj mam przede wszystkim na myśli budowę nowego szpitala miejskiego przy ul. Kujawskiej, gdzie szacunki kwot, które będą potrzebne, aby ten obiekt wybudować i wyposażyć dzisiaj zaczynają sięgać pół miliarda złotych. Ale jesteśmy zdeterminowani i gotowi, aby to zrobić. Kończąc, jeszcze raz dziękuję Państwu za współpracę, za wszystkie działania, które pomogły dobrze przeżyć 2020 rok. Postarajmy się dalej dobrze współdziałać  – stwierdził Adam Neumann.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.