Wiadomości z Gliwic

Wycieki z silnika, zaklejone taśmą kontrolki błędów silnika i systemów

  • Dodano: 2024-05-29 13:30

Okresowe badania techniczne są weryfikacją bezpieczeństwa pojazdu dla kierowcy, jego pasażerów pasażerów oraz innych uczestników ruchu. Negatywny wynik oznacza, że pojazd nie spełnia wymagań bezpieczeństwa i nie można go użytkować. Nasi policjanci w czasie kontroli sprawdzają zawsze stan techniczny pojazdów i czy posiadają one ważne badania. Niektóre sytuacje mogą zaskakiwać, tak jak ta z ubiegłego tygodnia.

Rażące niedopatrzenia

Może się zdarzyć, że diagnosta samochodowy nie wychwyci wszystkich wad pojazdu, bo na przykład nie są one objęte zakresem przeglądu. To oczywiste. Sytuacja będzie mieć jednak swoje konsekwencje, gdy niedopatrzenie diagnosty jest rażące lub celowe.

Nie wchodząc w szczegóły – kilka dni temu policjanci gliwickiej drogówki zatrzymali do kontroli samochód dostawczy. Jego stopień skorodowania, wycieki z silnika, zaklejone taśmą kontrolki błędów silnika i systemów trakcyjnych nie korespondowały ze „świeżym” przeglądem. Policjanci przeprowadzili oględziny auta i zatrzymali dowód rejestracyjny. Jak się domyślamy, sprawa będzie miała swój dalszy bieg.

Diagnosta wykrył usterkę, co teraz?

Poniżej informacje, jak wygląda sytuacja, gdy pojedziemy na przegląd, a w naszym pojeździe wykryta zostanie usterka.

Usterki istotne:

  • Pojazd może opuścić stację kontrolną.
  • Właściciel ma 14 dni na usunięcie usterek i ponowne badanie na tej samej stacji.
  • Powtórne badanie obejmuje tylko sprawdzenie naprawionych elementów i jest tańsze.
  • Po upływie 14 dni lub na innej stacji przeprowadzane jest pełne badanie za pełną opłatą.

Usterki stwarzające zagrożenie:

  • Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.
  • Pojazd musi być odholowany do warsztatu.
  • Po naprawie pełne badanie techniczne jest wymagane do odzyskania dowodu w Wydziale Komunikacji.

Co jeśli ktoś jeździ bez przeglądu?

Policjant ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny i odholować pojazd na koszt właściciela.
Wysokość kary za brak przeglądu rozpoczyna się od 1500 złotych i może sięgnąć nawet 5000 złotych.
Brak przeglądu w chwili spowodowania zdarzenia drogowego może być potraktowany jako złamanie umowy ubezpieczenia OC i prowadzić do konieczności opłacenia wszystkich kosztów wyrządzonych strat z własnej kieszeni!

Co jeśli pojazd ma przegląd, a jego stan budzi wątpliwości policjantów?

Funkcjonariusze zatrzymują dowód rejestracyjny, rozpoczyna się proces badania pojazdu oraz rzetelności diagnosty. Diagnosta samochodowy nie zawsze wychwyci wszystkie wady pojazdu, na przykład dlatego, że nie są one objęte zakresem przeglądu. Zdarzają się jednak sytuacje skrajne, w których „błąd” diagnosty jest rażący lub celowy. Diagnosta jest osobą, na której ciąży szczególny obowiązek pieczy nad bezpieczeństwem w komunikacji. Dopuszczenie pojazdu do ruchu, który nie spełnia wymogów technicznych bezpieczeństwa, to poważne naruszenie prawa. Diagnosta może ponieść odpowiedzialność karną i administracyjną.

Prawo, a stan techniczny pojazdu

Art. 179 Kodeksu karnego:
Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny pojazd w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub dopuszcza do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego lub osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Poświadczenie nieprawdy w dokumencie może być kolejnym przestępstwem.

Przestępstwo opisane w artykule 179 k.k. może pozostawać w zbiegu z artykułem 271 k.k.:
Art. 271 Kodeksu karnego: § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Kontrola administracyjna starosty - przepisy:
Art. 84 ust. 3. Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1, stwierdzono:
    1. przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania;
    2. wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również