Wiadomości z Gliwic

Komornik może zająć Twój majątek. Kiedy ma do tego prawo?

 • Dodano: 2021-08-21 07:45, aktualizacja: 2021-10-06 09:04

Komornicy sądowi mają uprawnienia do tego, aby zajmować majątek dłużników. Dzięki temu odzyskują środki dla wierzycieli. Kto może narazić się na egzekucję mienia przeprowadzoną przez komornika?

Jak odzyskuje się długi?

Aby możliwe było odzyskanie środków pieniężnych albo niepieniężnych, wierzyciel może zastosować różne drogi. Może samodzielnie próbować skontaktować się z dłużnikiem i nakłaniać go do spłaty zobowiązania, może także rozpocząć współprace z biurem windykacyjnym. Gdy jednak te metody nie działają lub też wierzycielowi zależy na skuteczności w odzyskaniu należności, może on skierować sprawę do sądu.

Sprawy o oddanie zadłużenia z reguły wygrywane są przez wierzycieli, chyba że zachodzą okoliczności, które uniemożliwiają wydanie takiego wyroku, na przykład dług jest przeterminowany, na co wskazał dłużnik. Jeżeli jednak wyrok będzie nakazywał oddanie zadłużenia przez dłużnika, wówczas wierzyciel może skorzystać z pomocy komornika sądowego, aby odzyskać należność.

Gdy potrzebny jest komornik sądowy Gliwice - https://www.komornikgliwice.com/ także dają możliwość skorzystania z jego usług. Adresy komorników dostępne są dzisiaj online.

Egzekucja komornicza – na czym polega?

Komornik sądowy, który otrzymuje od wierzyciela nakaz zapłaty albo wyrok sądowy z klauzulą wykonalności, może przystąpić do egzekucji komorniczej z majątku dłużnika.

Egzekucja może odbywać się między innymi z:

 • wynagrodzenia
 • emerytury
 • renty
 • oszczędności
 • ruchomości
 • nieruchomości
 • praw majątkowych

Najczęściej w przypadku mniejszych długów egzekucja przeprowadzana jest ze środków na rachunku bankowym. Gdy jednak zadłużenie jest większe, wtedy komornik może pobierać co miesiąc część wynagrodzenia, emerytury lub renty, zająć mieszkanie, dom, samochód i inne mienie.

Czego nie może zająć komornik sądowy?

Przedmiotem egzekucji komorniczej może być niemalże każdy element wchodzący w skład majątku dłużnika. Warto jednak zaznaczyć, że istnieją wyjątki, dlatego komornik nie ma możliwości zajęcia wszystkiego, co należy do zadłużonej osoby.

Komornik nie może zająć:

 • przedmiotów urządzenia domowego
 • żywności i opału przeznaczonego na miesiąc
 • ubrań i pościeli dla dłużnika
 • odzieży do pracy
 • narzędzi do pracy
 • przedmiotów do nauki
 • przedmiotów do praktyk religijnych
 • wózka inwalidzkiego osoby niepełnosprawnej

Warto także zaznaczyć, że komornik nie może zająć również całego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, renty lub emerytury. Musi pozostawić wtedy część wpływu dłużnikowi. Gdy jednak dłużnik osiąga dochody z tytułu umów cywilnoprawnych – o dzieło czy zlecenia, komornik może zająć całość kwoty.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.