Wiadomości z Gliwic

Kolejne spotkanie kierownictwa miasta z Radami Dzielnic

  • Dodano: 2020-10-26 06:30, aktualizacja: 2020-10-25 13:45

20 października odbyło się kolejne, z cyklu zapowiadanych przez prezydenta Gliwic, spotkanie kierownictwa miasta z przedstawicielami Rad Dzielnic.

Dotyczyło bieżących, ważnych działań w mieście. Członkowie Rad mogli zapoznać się z najważniejszymi tematami, nad którymi obecnie pracują urzędnicy, zgłaszać uwagi i dzielić się pomysłami.

Zgodnie z zapowiedziami, kierownictwo miasta kontynuuje kwartalne spotkania z przedstawicielami dzielnic. Ostatnie odbyło się 20 października. Wzięli w nim udział członkowie 15 Rad, prezydent Gliwic Adam Neumann, zastępca prezydenta Mariusz Śpiewok, Janusz Bismor - komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, Rafał Bogdoł - zastępca komendanta ds. prewencji, a także naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, prowadzących poruszane na spotkaniu tematy.

– Serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu. Zgodnie z planem mieliśmy dyskutować w kinie AMOK, ale ze względu na aktualną sytuację epidemiczną musieliśmy zmienić formułę na zdalną. Pomimo tych ograniczeń mam nadzieję na owocną dyskusję – powitał uczestników prezydent Adam Neumann.

Radni dzielnicowi mogli zapoznać się m.in. z prowadzoną przez miasto polityką senioralną

Na wrześniowej sesji Rady Miasta Gliwice jednogłośnie przyjęto "Program polityki senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021–2025”. Jest on spójny z podobnymi rozwiązaniami przyjętymi przez inne samorządy lokalne, instytucje wojewódzkie i krajowe. Pozwala na kształtowanie miasta przyjaznego seniorom poprzez edukację, aktywność, partycypację społeczną i tworzenie właściwego wizerunku osób starszych wśród społeczeństwa. Dokument został opracowany w oparciu o konsultacje z Radą Seniorów Miasta Gliwice, klubami seniorów oraz z instytucjami i placówkami realizującymi w mieście zadania na rzecz seniorów.

Sporą część spotkania poświęcono współpracy Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej oraz dzielnicowych radnych na rzecz powszechnego informowania gliwiczan o aktualnej jakości powietrza, wymogach śląskiej uchwały antysmogowej oraz możliwościach uzyskania dofinansowania na wymianę systemu grzewczego z miasta oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Liczę na to, że będą Państwo przekazywać mieszkańcom dzielnic informacje uzyskane na tym oraz innych spotkaniach na ten temat. Trzeba zwłaszcza przypominać o tym, że dzięki połączeniu dofinansowania z rządowego programu "Czyste powietrze” z miejską dotacją, osoby najuboższe mogą uzyskać bardzo duży, blisko 100% zwrot kosztów związanych z wymianą ogrzewania na ekologiczne – mówił prezydent Adam Neumann.

Przypomnijmy, że dzięki ostatnim zmianom w lokalnych przepisach będzie można otrzymać wsparcie z miasta w wysokości do 6 tys. zł dla nowej instalacji gazowej, do 10 tys. zł dla pomp ciepła, a nawet 12 tys. zł przy połączeniu z termomodernizacją. Możliwe jest aktualnie powtórne przyznanie dotacji – w sytuacji gdy pierwsza dotacja przyznana była do kotła węglowego obecnie niespełniającego wymogów śląskiej uchwały antysmogowej i przy zastąpieniu go ogrzewaniem innym niż węglowe. Nie będzie natomiast już dofinansowania miejskiego do kotłów na paliwa węglowe, montowanych od 2021 r., a dotacje do kotłów spełniających wymogi 5 klasy wg normy PN-EN 303-5 na paliwo stałe (ekogroszek) będą przyznawane do końca 2021 r. tylko dla inwestycji zakończonych do 31 grudnia br. Szczegółowe informacje na temat miejskich dotacji oraz programu "Czyste powietrze” można znaleźć na stronie niskoemisyjne.gliwice.eu.

Rafał Bogdoł, zastępca komendanta ds. prewencji Straży Miejskiej, przybliżył członkom Rad Dzielnic działalność tzw. Ekopatroli, w ramach których strażnicy kontrolują posesje pod kątem spalania nieczystości,  prowadzą akcje edukacyjne, pomagają mieszkańcom określić termin, w którym należy – zgodnie ze śląską uchwałą antysmogową – wymienić system grzewczy i informują o dostępnych formach wsparcia. Poinformował także o planowanym rozszerzeniu współpracy z Wydziałem Środowiska UM, aby strażnicy miejscy mogli również pośredniczyć w składaniu do urzędu wniosków o miejską dotację.

Przedmiotem dyskusji była również możliwość zbudowania na terenie Gliwic kolejnej, poza tą przy ul. Mewy, stacji mierzącej jakość powietrza.

– Zdaniem GIOŚ (przyp. : jednostki aktualnie zarządzającej wszystkimi stacjami państwowego systemu monitoringu jakości powietrza) określona w wojewódzkim programie ochrony powietrza strefa Aglomeracja Górnośląska, a w szczególności Gliwice, ma do dyspozycji więcej stacji pomiarowych niż wymaga tego prawo - mówił Tomasz Misztal, główny specjalista ds. realizacji programu ochrony powietrza w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego.

– Trzeba przy tym pamiętać, że dostępne na rynku tanie czujniki jakości powietrza dostarczają pomiary obarczone dużym marginesem błędu. Lepszym źródłem informacji dla mieszkańców są udostępniane od ubiegłego roku przez GIOŚ prognozy jakości powietrza, oparte na matematycznym modelowaniu stanu jakości powietrza w oparciu o szereg danych w tym o prognozy meteorologiczne jak i  dane pozyskane z pobliskich stacji pomiarowych – dodał Tomasz Misztal.

Bieżącą prognozę jakości powietrza na najbliższe godziny i kolejne dwa dni  dla Gliwic można sprawdzić klikając w zielony baner w prawym górnym rogu strony głównej Gliwice.eu. Do aktualnych komunikatów o poziomie pyłu zawieszonego, zmierzonym ok. godziny wcześniej, prowadzi natomiast baner "Jakość powietrza” w dolnej części strony głównej tej witryny.

Tematem budzącym duże zainteresowanie przedstawicieli dzielnic była także Gliwicka Inicjatywa Lokalna, w ramach której mieszkańcy mogą złożyć do urzędu wniosek o realizację zadania publicznego na rzecz gliwickiej społeczności. Jak referował zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok, w porozumieniu z Radami przygotowywane są spore zmiany w procedurze, mające w efekcie ułatwić zgłaszanie i realizowanie projektów w ramach GIL.

Do najważniejszych zmian należy wprowadzenie dodatkowych punktów za udostępnienie przez wnioskodawcę w celu realizacji zadania w ramach GIL terenu niebędącego własnością miasta lub innego typu wkład rzeczowy.

– Propozycja ta dotyczy dwóch pozycji z katalogu zadań, które zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zostać wykonane w ramach inicjatywy lokalnej - mówił Mariusz Śpiewok.

Chodzi o zadania obejmujące w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków i obiektów małej architektury oraz zadania z zakresu ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej. - Chcemy zwłaszcza premiować propozycje przekazania terenu niebędącego własnością miasta na rzecz budowy dróg dojazdowych do posesji, utworzenia placów zabaw, siłowni, boisk, rolkowisk, ścieżek pieszych czy rowerowych. W przypadku zadań związanych z ochroną przyrody chcemy zaproponować, aby nowa formuła GIL premiowała sadzenie drzew i krzewów oraz inne prace na rzecz poprawy zieleni w miejscach publicznie dostępnych. Dodatkową punktacją byłaby również wspierana budowa zbiorników na deszczówkę oraz działania na rzecz upiększania gliwickich podwórek – tłumaczył Mariusz Śpiewok. Kolejną propozycją poddaną pod dyskusję była możliwość dodatkowej oceny wniosku przez Radę Dzielnicy, której dany wniosek dotyczy.

Gliwicki Budżet Obywatelski 2021

Podczas wtorkowego spotkania członkowie Rad Dzielnic otrzymali również m.in. zaproszenie do wsparcia promocji głosowania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021, a także informacje na temat aktualnego etapu procedury GBO, projektu budżetu dla Rad na rok 2021 oraz listopadowych ponownych wyborów do Rad Dzielnic w Czechowicach, Ligocie Zabrskiej, Szobiszowicach oraz Wójtowej Wsi.

Następne spotkanie z przedstawicielami wszystkich dzielnic Gliwic planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Kierownictwo miasta nie wyklucza jednak dodatkowych, indywidualnych spotkań z poszczególnymi Radami, jeżeli zgłoszą one taką potrzebę.

Warto wiedzieć, kto jest radnym w naszej dzielnicy i jak można się z nim skontaktować. Informacje te można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu), w dziale Rady Dzielnic.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeGliwice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.