Wiadomości z Gliwic

Projekt edukacyjny "Pamięć ludzi miasta"

  • Dodano: 2018-08-17 12:30

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, oddział Muzeum w Gliwicach, zaprasza do udziału w nowym projekcie. Zapisy już ruszyły i są zbierane do 7 września.

Matka poety Juliana Kornhausera leży po jednej stronie muru na cmentarzu katolickim. Ojciec po drugiej, na żydowskim, tym samym, na którym znajduje się muzeum.

Opowiadanie ich syna Juliana „Dom, sen i gry dziecięce. Opowieść sentymentalna” przywołuje powojenne Gliwice – miejsce, gdzie przenikały się kultury polska, niemiecka, śląska i żydowska. To właśnie Gliwice staną się bohaterem nowego projektu edukacyjnego „Pamięć ludzi miasta”.

Projekt koncentruje się z jednej strony na historii – docieraniu do świadków tamtych czasów, odkrywaniu powojennej międzykulturowej historii Gliwic, z drugiej strony na kreatywnej adaptacji literatury poprzez połączenie słów, cytatów, wypowiedzi z obrazami, ilustracjami, zdjęciami i filmami.

Podczas warsztatów skupimy się na wspomnianym opowiadaniu Kornhausera, które stanie się niejako bohaterem projektu. Na podstawie tekstu i zebranych materiałach uczestnicy zaprojektują i wykonają „mapę pamięci” obejmującą miejsca, postacie oraz wydarzenia. W jej skład wejdą teksty oraz materiały audiowizualne, filmowe wypowiedzi zrealizowane w różnych technikach.

Zajęcia poprowadzą specjaliści, a wśród nich między innymi: Mikołaj Grynberg, Alicja Jodko, Julian Kornhauser oraz Tomasz Bierkowski i Małgorzata Lichecka.
W efekcie cyklu warsztatów powstanie unikalna interaktywna „mapa pamięci miasta” oraz zostanie wydana publikacja pod redakcją Magdaleny Kicińskiej.

Planowane są także prezentacje projektu w Katowicach, Krakowie, Oświęcimiu i Wrocławiu.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają wszystkie niezbędne materiały. Warsztaty będą odbywały się w siedzibie Domu Pamięci Żydów Górnośląskich przy ul. ks. Józefa Poniatowskiego 14. Część zajęć może odbywać się na terenie Gliwic. Obowiązują zapisy: telefonicznie 605-362-594, (32) 428 16 09 lub mailowo pod adresem: dompamieci@muzeum.gliwice.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń, na które czekamy do 7 września 2018.

Uwaga: uczestników obowiązuje udział we wszystkich zajęciach danego bloku warsztatowego oraz zajęciach obowiązkowych.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

BLOKI WARSZTATOWE DLA DOROSŁYCH:

Wyśniona pamięć miasta - warsztaty filmowe dla młodzieży i dorosłych
Prowadzenie: Iza Grauman, Marcin Mokry, Jakub Kornhauser

Terminy: 16.09, 20.10, 21.10, 23.10,13.10, 14.10

Liczba godzin: w sumie 11 godz. (godziny warsztatów zostaną ustalone po zapisach)

Efekty: 8 filmów kilkuminutowych (mikrodokumenty, mikrofabuły, mikroreportaże)

Grupa: max. 12 os. / zapraszamy młodzież i osoby dorosłe

Bohater w zasięgu wzroku - sztuka wywiadu – warsztaty
Prowadzenie: Małgorzata Lichecka (Nowiny Gliwickie)

Terminy: 15.09

Godz. 12.00 (135 min.)

Efekty:  krótkie wywiady

Grupa: max. 10 os. / zapraszamy młodzież i osoby dorosłe

Portret z opowieści – warsztaty historii mówionej
Prowadzenie: Mikołaj Grynberg

Terminy: 24.09, 25.09, 06.10

Liczba godzin: w sumie 9 godz. (godziny warsztatów zostaną ustalone po zapisach)

Efekty:  10 tekstów historii mówionej

Grupa: max. 10 os. / zapraszamy osoby dorosłe

WARSZTATY OBOWIĄZKOWE DLA UCZESTNIKÓW BLOKÓW WARSZTATOWYCH:

Warsztaty poprzedzi wykład dr Aleksandry Namysło Historia powojennych Gliwic
Termin: 12.09, godz.18:00.

Warsztat jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników warsztatów (oprócz grupy wiekowej 7-13).

Mapa pamięci - projektowanie graficzne i nowe technologie
Prowadzenie: Tomasz Bierkowski (ASP Katowice)

Terminy: 27.10 i 28.10

Liczba godzin: w sumie 4 godz. (godziny warsztatów zostaną ustalone po zapisach)

Efekt:  interaktywna mapa pamięci – plansza edukacyjna wraz z implementacją aplikacji

aurasma

Grupa wszystkich uczestników projektu.

Uwaga: na te zajęcia nie przyjmujemy zgłoszeń. Obecność obowiązkowa.

WARSZTATY DLA DZIECI:

Wykład dla dzieci Wyśnione miasto – o życiu w powojennych Gliwicach
Termin: 15.09, godz. 10:30

Podczas wykładu dzieci otrzymają tekst „Dom, sen i gry dziecięce. Opowieść sentymentalna”  przystosowany do ich wieku w adaptacji Zuzanny Bojdy.

Wyśniona pamięć miasta - warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci
Prowadzenie: Alicja Jodko (Galeria Entropia, Wrocław)

Terminy: 22.09 i 23.09

Liczba godzin: w sumie 6 godz. (godziny warsztatów zostaną ustalone po zapisach)

Efekty: 2 filmy animowane krótkometrażowe

Grupa: max. 10 os./ zapraszamy dzieci od 7 lat- 13 lat (jedna grupa na wykład oraz warsztaty)


Źródło: UM Gliwice

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.